இந்தியாவின் மிக நீண்ட விரைவுச் சாலை - தகவல்கள்

இந்தியாவின் மிக நீண்ட விரைவுச் சாலை, டெல்லி-மும்பை விரைவுச் சாலை 1,386 கி.மீ. நீளத்துக்கு அமைக்கப்படுகிறது. இது இந்தியாவின் மிக நீண்ட விரைவுச் சாலை ஆகும். இந்தச் சாலையின் டெல்லி-டெளசா (ராஜஸ்தான்)-லால்சோட்(ராஜஸ்தான்) பகுதிகளை இணைக…

TNPSC General Science Materials 2022 (Tamil) - Download PDF

TNPSC General Science for TNPSC Exams 2022 TNPSC General Science (Physics, Chemistry, Biology) Notes, Model Questions and Answers for TNPSC group 2 and Other State and Central Government Examinations 2022. Tnpsc General …

TNPSC Current Affairs October 2022 Compiled Edition - Tamil - PDF

Current Events October 2022 Compiled Edition PDF Download நடப்பு நிகழ்வுகள் தொகுப்பு முழுத் தொகுப்பு அக்டோபர் 2022  அக்டோபர் மாதம் நடைபெற்ற நிகழ்வுகளின் (current events) தொகுப்பு PDF வடிவில், தேதிவாரியாக, இங்கு தொகுத்து தரப்பட்டு…

சீக்கிய மதம், வரலாறு, சிக்கிய குருமார்கள், ஐந்து சின்னங்கள் - தொகுப்பு

சீக்கிய மதம்/வரலாறு: சீக்கிய வரலாறு, சீக்கிய குருக்களில் பத்தாம் குருவான குரு கோவிந்த் சிங் இறப்பில் இருந்து தொடங்குகிறது. சீக்கிய குருக்களில் முதல் குரு குரு நானக் ஆவார். இவர் குரு நானக் தேவ் ஜி என அழைக்கப்படுகிறார். 1469 ஆம் ஆண…

TNPSC Current Affairs November 2022 Daily (Tamil) - Download as PDF

TNPSC Current Events Today November 2022 நடப்பு நிகழ்வுகள் தொகுப்பு  அக்டோபர்  2022 2022 நவம்பர் மாதம் நடைபெற்ற நிகழ்வுகளின் (current events) தொகுப்பு PDF வடிவில், தேதிவாரியாக, இங்கு தொகுத்து தரப்பட்டுள்ளது.  UPSC, TNPSC நடத்தும்…

TNPSC Current Affairs October 2022 Daily (Tamil) - Download as PDF

TNPSC Current Events Today October 2022 நடப்பு நிகழ்வுகள் தொகுப்பு  அக்டோபர்  2022 2022 அக்டோபர் மாதம் நடைபெற்ற நிகழ்வுகளின் (current events) தொகுப்பு PDF வடிவில், தேதிவாரியாக, இங்கு தொகுத்து தரப்பட்டுள்ளது.  UPSC, TNPSC நடத்தும்…

TNPSC Current Affairs November 15-19, 2022 (Tamil) - Download as PDF

Today Current Events Today November 2022  நடப்பு நிகழ்வுகள் தொகுப்பு நவம்பர்  2022  2022 நவம்பர் மாதம் நடைபெற்ற நிகழ்வுகளின் (current events) தொகுப்பு PDF வடிவில், தேதிவாரியாக, இங்கு தொகுத்து தரப்பட்டுள்ளது. UPSC, TNPSC நடத்தும் …

TNPSC Current Affairs 2022 in Tamil - Download as PDF

Tamil Current Affairs 2022 நடப்பு நிகழ்வுகள் தொகுப்பு 2022 2022 மாத வாரியான நடைபெற்ற நிகழ்வுகளின் (current events) தொகுப்பு PDF வடிவில், தேதிவாரியாக, இங்கு தொகுத்து தரப்பட்டுள்ளது. UPSC, TNPSC நடத்தும் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான ப…

TNPSC Current Affairs November 12-14, 2022 (Tamil) - Download as PDF

Today Current Events Today November 2022  நடப்பு நிகழ்வுகள் தொகுப்பு நவம்பர்  2022  2022 நவம்பர் மாதம் நடைபெற்ற நிகழ்வுகளின் (current events) தொகுப்பு PDF வடிவில், தேதிவாரியாக, இங்கு தொகுத்து தரப்பட்டுள்ளது. UPSC, TNPSC நடத்தும் …

Day of Eight Billion - 15 November 2022

Day of Eight Billion On 15 November 2022, the world’s population is projected to reach 8 billion people, a milestone in human development.  This unprecedented growth is due to the gradual increase in human lifespan owing to impro…

World Diabetes Day 14 November 2022

உலக நீரிழிவு நோய் தினம் உலகை அச்சுறுத்தும் நோய்களுள் ஒன்றான நீரிழிவு நோய் அதாவது சர்க்கரை நோய் குறித்த விழிப்புணர்வை அனைவரும் பெறவேண்டும் என்ற நோக்குடன் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் 14 -ம் தேதி ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் அறிவிக்கப்பட்டுள்…

TNPSC History Study Materials in Tamil - Download as PDF

TNPS History Study Materials for TNPSC Exams 2022 TNPSC History Study Materials in Tamil for TNPSC Exams 2022 covers history questions, tnpsc history materials in tamil, tnpsc history Notes in tamil, for tnpsc group 4 exam, tnp…

Load More
That is All