அமெரிக்க படை பிரிவின் தலைமை ஆலோசகராக முதன்முறையாக பெண் - நியமனம்

  • அமெரிக்க ராணுவத்தில், முதன்முறையாக, ஒரு படை பிரிவின் தலைமை ஆலோசகர் பொறுப்பில் பெண் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளார். 
  • அந்நாட்டு விமானப்படையின், முதல் பெண் தலைமை ஆலோசகராக, ஜோஆனி எஸ்.பாஸ் ஜூன் 19-அன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post