இந்திய விமானப்படை தினம் ( Indian Air Force Day) - அக்டோபர் 8

  • ஆண்டும் தோறும் அக்டோபர் 8-ம் தேதி இந்திய விமானப்படை தினமாக (Indian Air Force Day) கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதன்படி 90-வது இந்திய விமானப்படை தினம் 9.10.2022 அன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது.
  • இந்தியாவின் வான் வெளியை பாதுகாக்கும் இந்திய விமானப்படை 1932-ம் ஆண்டு அக்டோபர் 8-ம் தேதி தொடங்கப்பட்டது. ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் பிரிட்டிஷ் ராயல் விமானப்படையின் ஒரு பகுதியாக இந்திய விமானப்படை இருந்தது. இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு இந்திய விமானப்படை என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. உலகிலேயே மிகப்பெரிய விமானப்படைகளில் இந்திய விமானப்படை 4-வது இடத்தை பிடித்துள்ளது. இந்திய விமானப்படையில் ஒரு லட்சத்து 70 ஆயிரம் வீரர்கள் பணிபுரிகின்றனர்.
  • 2022 இந்திய விமானப்படை தின மையக்கருத்து: "Transforming for the Future" என்பதாகும்.


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post