தமிழ்நாடு சர்வதேச பட்டம் விடும் திருவிழா 2022

  • தமிழ்நாட்டின் மாமல்லபுரம் அடுத்த தேவநேரி கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் தமிழ்நாடு சர்வதேச பட்டம் விடும் திருவிழா ஆகஸ்ட் 13 முதல் 15 வரை நடைபெற்றது.  


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post