International Women's Day - March 8 - Theme and Notes

மார்ச் 8 - சர்வதேச பெண்கள் தினம்
  • ஆண்டுதோறும் சர்வதேச பெண்கள் தினம் மார்ச் 8-அன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது.
  • 2020 சர்வதேச பெண்கள் தின கருப்பொருள் (Theme): “I am Generation Equality: Realizing Women's Rights”.
  • சர்வதேச பெண்கள் தினம்: வேலை நேரத்தை குறைக்கவும், கூலியை உயர்த்தவும் வலியுறுத்தி, வாக்களிக்கும் உரிமை கோரி 15,000 உழைக்கும் பெண்கள், அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் 1908-ஆம் ஆண்டு மார்ச் 8-ம் தேதி ஒரு பேரணியை நடத்தினர். இதன் நினைவாக சர்வதேச பெண்கள் தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

International Women's Day - March 8
  • The International Women's Day is observed every year on March 8 to celebrate the women's movement and struggle for equality. 
International Women's Day 2020 Theme
  • According to the United Nations Women, the theme for International Women's Day 2020 is “I am Generation Equality: Realizing Women's Rights”
Previous Post Next Post