World Heart Day 2019 - 29 September

World Heart Day 2019 - 29 September

செப்டம்பர் 29 - உலக இதய தினம் 
  • இதய நோய் தொடர்பான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் ஆண்டுதோறும் செப்டம்பர் 29-ந்தேதி உலக இதய தினம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
World Heart Day 2019 - 29 September
World Heart Day - 29 September

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post