தமிழ் மொழி இலக்கியத் திறனறிவுத் தேர்வு 2022-2023 - தேர்வு குறித்த அறிவிப்பு 9.10.2022

தமிழ் மொழி இலக்கியத் திறனறிவுத் தேர்வு 2022-2023, 2022 அக்டோபர் 15 அன்று நடைபெறுகிறது. தேர்வு எழுவதற்கான அறிவுறுத்தல்கள் வெளியீடு. 

Dinamani 9.10.2022

 

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post