ஜூலை 29 - சர்வதேச புலிகள் தினம், International Tiger Day-July 29


அரிய வகை இனமாக மாறியுள்ள புலிகள் இனத்தைக் காக்க, 2010-முதல், ஆண்டுதோறும், ஜூலை 29-ஆம் தேதி சர்வதேச புலிகள் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post