போர்ச்சுகல் அதிபராக "மார்செலோ ரெபெலோ டி சோசா" மீண்டும் தேர்வு

  • போர்ச்சுகல் நாட்டில் நடைபெற்ற ஜனாதிபதி தேர்தலில், தற்போதைய அதிபரும் மைய வலதுசாரியுமான மார்செலோ ரெபெலோ டி சோசா மீண்டும் அதிபராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். 

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post