National Girl Child Day January 25, 2020

National Girl Child Day 2020

தேசிய பெண் குழந்தைகள் தினம் - ஜனவரி 24, 2020
  • ஆண்டு தோறும் இந்தியாவில் 2009 ஆண்டு முதல் ஜனவரி 24 அன்று தேசிய பெண் குழந்தை நாள் (National Girl Child January 24, 2020) கொண்டாடப்படுகிறது.
National Girl Child Week 2020
  • National Girl Child Week from January 24 to 30
National Girl Child Day January 25, 2020
National Girl Child Day January 25, 2020

Previous Post Next Post