நடப்பு நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு - ஆகஸ்ட் 16,  2016, தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தும் தொகுதி 4 தேர்வுக்கு உதவும் வகையில் நிகழ்வுகள் மற்றும் விளக்கங்களுடன் தொகுப்பட்டுள்ளது.

Post a Comment